Zavedamo se, da je coaching najučinkovitejša in najtrajnejša oblika učenja.

Zakaj? Ker je ta pristop, ki je v celoti namenjen posamezniku, precej intenziven in ker se osredotoča na cilje ter posameznikove ključne izzive. Posamezniki spremembe uvajajo zato, ker si jih želijo, ker se jim zdijo smiselne, ker izboljšajo tako njihovo delo kot osebno življenje in ker se počutijo bolj samozavestne, izpolnjene in uspešne.

Vse to pa ima pozitiven vpliv tudi na organizacijo.

Coaching je potovanje, ki je včasih dolgo in včasih kratko; pri njem vodimo tako posameznika kot organizacijo in tako zagotavljamo jasno pripravo, visoko učinkovitost, osredotočenost ter spremembe in reden pregled napredka.
Na podlagi več kot 20-letnih izkušenj, ki jih imamo na tem področju, smo sestavili vrsto programov coachinga z različnimi poudarki, ki omogočajo, da izberete tistega, ki vam najbolj ustreza.


 COACHING ZA UVELJAVLJANJE

Celonevno coaching srečanje ki se osredotoča na natanko opredeljene težave, uvaja takojšnje spremembe ter določa cilje in dejavnosti za naslednje časovno obdobje. Lahko gre za samostojno srečanje ali visoko učinkovit začetek daljšega programa, na primer coachinga za načrtovanje karierne poti, coachinga za najvišje vodstvo ali nove vodje itn.

NAČRTOVANJE KARIERNE POTI

Strukturirana coaching srečanja, ki posamezniku ponujajo podporo pri sprejemanju najboljšega naslednjega kariernega koraka. Individualno določeni cilji, vsebina, čas in pristop.

COACHING ZA NOVE VODJE

Strukturirani program za posameznika s posebnimi cilji za vodje Najmanj štirje poldnevni tečaji v obdobju od 6 do 9 mesecev

VEČDNEVNI COACHING

Izberite dvo- ali največ petdnevni »all inclusive« program, ki je namenjen vaši osebni ali poslovni rasti in ki vam bo pomagal doseči vse, kar si želite – za več podrobnosti glejte stran.

360-STOPINJSKA POVRATNA INFORMACIJA O SPOSOBNOSTIH

Spletna 360-stopinjska povratna informacija o sposobnostih z 12 udeleženci, ki podajajo povratne informacije, vključno s poldnevnim tečajem coachinga, kjer pregledamo poročilo. Srečanje se lahko izvaja kot predhodna stopnja drugega programa, na primer za nove vodje, za najvišje vodstvo itn.

COACHING ZA REŠEVANJE KONFLIKTOV

Za 2 osebi, vpleteni v konflikt. Vsak posameznik se udeleži poldnevnega srečanja individualno ter vsaj enega poldnevnega srečanja skupaj z osebo, s katero je v konfliktu.

COACHING ZA NENEHNO IZBOLJŠEVANJE

Kratka coaching srečanja, ki se običajno navezujejo na prejšnje programe coachinga in podpirajo uvajanje sprememb.


COACHING ZA NAJVIŠJE VODSTVO

Coaching na visoki ravni za najvišje vodstvo na temo poslovanja ter osebnega razvoja ljudi. Individualno določeni cilji, vsebina, čas in pristop

ONBOARDING ZA NAJVIŠJE VODSTVO

Modularen, po meri narejen program coachinga, ki podpira onboarding najvišjega vodstva. Program lahko obsega od 1 do 5 tečajev coachinga v obdobju pred ponudbo, med sprejemom in začetno zaposlitvijo. Program je strukturiran glede na potrebe posameznika – za več podrobnosti glejte stran.

PROGRAMI ZDRAVJA

Osebna coaching srečanja, povezana z zdravjem in obvladovanjem stresa. Individualno določeni cilji, vsebina in čas

360-STOPINJSKA POVRATNA INFORMACIJA O ODNOSIH

Spletna 360-stopinjska povratna informacija o odnosih, ki temelji na podajanju lastnih povratnih informacij z uporabo orodja SDI ter profilov pričakovanj o vlogah. Coachinga se lahko udeleži do 5 posameznikov, ki so zadolženi za podajanje povratnih informacij, pri čemer se osredotočijo na ljudi, s katerimi želijo razviti odnose. Poročila nato pregledamo na poldnevnih srečanjih.  Coaching se lahko izvaja kot predhodna stopnja drugega programa, na primer coachinga za reševanje konfliktov, za najvišje vodstvo itn.

COACHING ZA SPOZNAVANJE SAMEGA SEBE

Tri možnosti za poldnevni coaching z uporabo orodij SDI: 1. Razvoj samozavedanja 2. Pridobitev osebne povratne informacije 3. Raziskovanje pričakovanj o vlogah 

COACHING ZA HITRO REŠEVANJE TEŽAV

Kratka enkratna coaching srečanja, ki se osredotočajo na določena področja, na primer za pripravo na predstavitev, reševanje težav s sodelavcem itn.