Moja učna pot

Za redno vzdrževanje ustrezne organizacijske kulture in odličnih storitev za stranke ter aktivno vključevanje zaposlenih in izpolnjevanje vizij, poslanstva ter vrednot si je treba nenehno prizadevati, saj tem zagotovimo najboljše izhodišče za doseganje organizacijskih ciljev.

Čeprav je organizacijska kultura sprva pogosto jasno zastavljena v skladu s cilji organizacije, ki želi biti najboljša v svoji panogi, se v praksi vsak dan oblikuje z delovanjem, ki polagoma postane standardizirano. Tako delovanje oblikujejo vedenje, sporazumevanje med sodelavci in s strankami, način odločanja, odzivanje na nove ideje in povratne informacije ter način komuniciranja na splošno.

Vsakih nekaj let je smotrno oceniti razvoj lastne organizacijske kulture in kako to kulturo vidijo zaposleni, ter njeno ustreznost glede na zastavljene cilje organizacije.

Naš pristop k spreminjanju organizacijske kulture vključuje:

  • Ocenjevanje aktualne kulture s stališča zaposlenih
  • Opredelitev kulture, ki je ustrezna po mnenju zaposlenih
  • Ugotavljanje osebnih vrednot zaposlenih ter ocenjevanje njihove ustreznosti glede na aktualno in želeno kulturo
  • Sodelovanje z ljudmi na višjih vodstvenih položajih pri obdelovanju zadevnih podatkov, usklajevanje s poslovno strategijo in oblikovanje načrta za potrebne spremembe
  • Vpeljavo rednih kreativnih načinov za sporazumevanje od zgoraj navzdol in obratno o spremembah in napredku
  • Izbiro in izobraževanje nosilcev sprememb, ki tesno sodelujejo z lokalnimi ekipami in jim pomagajo pri razumevanju, raziskovanju in ustvarjanju želene kulture
  • Izobraževanje vodij pri vpeljavi potrebnih sprememb v vsakodnevno delo
  • Skrb za vpeljavo sprememb v vsakodnevne procese
  • Ocenjevanje uspešnosti sprememb v organizacijski kulturi

 
 
Prijava na naš novičnik
 

Ogled priročnika

Ste naročeni na naše novičke? Bi želeli biti?

Pišemo o učenju, razvoju ljudi in osebni rasti. Vsak drugi mesec delimo relevantne in zanimive vsebine in nikoli ne smetimo.
 
Prijava na naš novičnik
 

Deli s prijatelji