Website Organizacijske kulture, ki temeljijo na vrlinah, so ključne za prihodnost dela.

Mnoge organizacije in podjetja se odmikajo od starih, hierarhičnih struktur, ki temeljijo na strogo določenih vlogah in se namesto tega poslužujejo bolj fleksibilnih in ciljno usmerjenih timskih obllik dela. Delodajalci morajo tako postati bolj prilagodljivi in sposobni prepoznati tiste time in projekte, s katerimi bodo lahko dosegli najboljše rezultate in dodano vrednost za podjetje. Zaposleni pa bolj kot kadarkoli potrebujejo ustrezne veščine, s katerimi bodo lažje obvladovali svojo karierno pot v spremenljivih načinih dela.

Da bi lahko vsak od nas (v katerikoli vlogi) dosegel največ, kar lahko, potrebujemo:
  • Visoko raven neurontin 24 hour shipping to us samozavedanja glede tega kaj nas motivira, katere so naše vrline in kakšni so naši cilji
  • Visoko raven  arjuna fate grand order samozavesti, da lahko damo od sebe največ kar lahko 
  • Kontinuirano zavzetost k osebnemu razvoju za stalno rast in razvoj
  • Notranjo motivacijo, ki nas žene dalje
 
Orodja SDI vam to omogočijo. Z njimi dobite vse potrebne veščine in znanja, da lahko vsak posameznik in vsak tim v organizaciji doseže odlične rezultate v vsaki situaciji. Ponujamo vam vrhunski učni program, ki se osredotoča na oblikovanje prave, na vrlinah temelječe kulture. S podporo našega srednjeevropskega tima pa lahko te spremembe uskladimo tudi z vašimi regionalnimi timi, partnerji in strankami. 

Pričnite najprej z odkrivanjem Moči SDI, nato pa razvoj nadaljujte na točno določenih področjih oz. veščinah ali pa svoje zaposlene popeljite skozi celotno učno izkušnjo.
Ta prvi korak v procesu gradnje na vrlinah temelječe kulture, vam bo odprl vrata novemu načinu razmišljanja, ki je pozitiven, nas opolnomoči in nam pomaga dosegati razultate. Sami nato izberite smer, v katero boste šli - glede na vašo vizijo in cilje. več >
Vsaka od delavnic gradi na osnovni delavnice Spoznajte moč SDI in vašo na vrlinah temelječo kulturo dvigne na nov nivo in sicer na področju, ki je pomembno za vas. Sami izberite svoje prioritete ali popeljite vaše zaposlene skozi celotno učno pot. več >
Vaja je ključ do uspeha. Uporaba naučenega v različnih situacijah vam bo prinesla največje koristi in poskrbela, da bo vaša na vrlinah temelječa kultura zaživela. S praktičnimi in navdihujočimi delavnicami boste SDI uporabili tam, kjer ga najbolj potrebujete. več >
Usposobite notranje SDI mentorje, ki bodo lahko izvajali SDI delavnice, coaching srečanja ali nudili podporo vašim zaposlenim pri njihovih dnevnih izzivih ter obvladovanju vrlin. več >
Osebni coaching je najbolj učinkovit način učenja, saj se osredotoča na posameznika, njegove osebne cilje, specifično situacijo, v kateri se oseba nahaja in izzive, s katerimi se srečuje. več >